Regulamin platformy Salvea

§1. Definicje

W niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego, działającego w ramach Salvea (salvea.pl), użyte terminy oznaczają:

 1. Sklep – Sklep internetowy działający w ramach Salvea (salvea.pl), oferujący klientom możliwość zakupu suplementów, witamin, kosmetyków i minerałów, zarządzany przez firmę InterGO Europe (ul. Mikołaja Reja 23/5 49-300 Brzeg, NIP: 7471794368, REGON: 161505910, telefon: 790 44 00 07, e-mail: recepcja@salvea.pl).
 2. Portal – serwis internetowy salvea.pl, w ramach którego funkcjonuje Sklep oraz oferowane są pozostałe usługi, tj. e-konsultacje oraz udostępnianie materiałów dotyczących medycyny naturalnej i ajurwedy.
 3. Klient – osoba pełnoletnia, korzystająca ze Sklepu w celu dokonania zakupu produktów.
 4. Produkt – suplement diety, witamina, minerał lub inny towar oferowany przez Sklep do sprzedaży.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży Produktów ze Sklepem, określające rodzaj i ilość Produktów oraz dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. E-konsultacje – usługa świadczona przez Portal, polegająca na udzielaniu odpowiedzi na pytania użytkowników przez sztuczną inteligencję, opierając się na posiadanych zbiorach naukowych.
 7. Materiały informacyjne – artykuły, porady, materiały wideo czy inne formy informacji dotyczące medycyny naturalnej i ajurwedy, udostępniane przez Portal w celu ułatwienia wykorzystania medycyny naturalnej w codziennym życiu.
 8. Porada informacyjna – porada udzielana w ramach e-konsultacji lub materiałów informacyjnych, mająca jedynie charakter informacyjny i nie stanowiąca zastępstwa dla profesjonalnej porady medycznej. Przed skorzystaniem z tych informacji należy skonsultować się z profesjonalnym specjalistą.
 9. Profesjonalny specjalista – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w dziedzinie medycyny naturalnej, ajurwedy lub innych dziedzinach medycyny, która może udzielić profesjonalnej porady medycznej.

§2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, będącego częścią Salvea (salvea.pl), oraz zakres i warunki świadczenia usług przez Sklep.
 2. Korzystanie z usług Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 3. Sklep świadczy usługi na terytorium Polski oraz może świadczyć usługi na terytorium innych krajów, o ile to jest możliwe i zgodne z obowiązującym prawem.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu strony internetowej Portalu.
 5. Wszystkie porady udzielane w ramach usług świadczonych przez Portal, w tym e-konsultacje i materiały informacyjne, mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują profesjonalnej porady medycznej.
 6. Klienci korzystają z informacji i porad udzielanych przez Portal na własną odpowiedzialność i powinni skonsultować się z profesjonalnym specjalistą przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu tych informacji.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, ofercie Produktów, cenach, a także do wprowadzenia i odwoływania promocji i rabatów.
 8. Wszelkie informacje dotyczące Produktów, w tym ich opisy, zdjęcia, wartości odżywcze, skład i zastosowanie, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sklep dokłada wszelkich starań, aby te informacje były aktualne i zgodne z rzeczywistymi cechami Produktów, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z błędów lub opóźnień w aktualizacji danych.
 9. Produkty oferowane przez Sklep są przeznaczone wyłącznie dla Klientów pełnoletnich.
 10. Treści na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają na celu udzielania porad medycznych. Przed zastosowaniem suplementów, witamin czy znalezionych informacji, zasięgnij porady odpowiedniego specjalisty. Cała zawartość tej strony internetowej ma na celu rozpowszechnianie informacji i prezentowana jest wyłącznie w celach edukacyjnych z zakresu medycyny ajurwedyjskiej/medycyny naturalnej. Informacje nie mają na celu diagnozowania, leczenia, ani zapobiegania żadnym chorobom lub zaburzeniom w żaden sposób. Wszystkie produkty i usługi oferowane przez stronę nie zastępują porad lekarskich ani innych rekomendacji medycznych. Jeśli masz stan chorobowy, jesteś w ciąży lub karmisz piersią, skonsultuj się z profesjonalistą ds. zdrowia. Salvea.pl by InterGO Europe nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie opinii lub rekomendacji w odniesieniu do Twoich symptomów lub stanu zdrowia. Skonsultuj się z lekarzem przed wprowadzaniem zmian w diecie, rutynie, suplementacji lub stylu życia. Jeśli przyjmujesz leki, skonsultuj się z lekarzem przed zażywaniem produktów ziołowych lub suplementów, które mogą wchodzić w interakcje z tymi lekami. Informacje omówione na stronie internetowej mogą nie być rekomendowane dla każdego. Informacje dotyczące wykorzystania produktów mogą różnić się w zależności od osoby, dlatego zalecane są indywidualne konsultacje z odpowiednim specjalistą.

§3. Sposoby porozumiewania się

 1. Komunikacja między Klientem/Użytkownikiem a Sklepem/Portalem odbywa się za pośrednictwem następujących kanałów: a) Formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Portalu; b) Adres e-mail Sklepu/Portalu; c) Telefon kontaktowy Sklepu/Portalu; d) Chat online dostępny na stronie internetowej Portalu, o ile taka funkcja jest aktywna. e) Media społecznościowe, na których Portal prowadzi swoje profile.
 2. Sklep/Portal zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów/Użytkowników w terminie do 48 godzin od momentu otrzymania zapytania, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 3. W przypadku e-konsultacji, odpowiedzi na pytania Użytkowników są udzielane przez sztuczną inteligencję, w oparciu o posiadane zbiory naukowe.
 4. W przypadku skomplikowanych kwestii wymagających konsultacji z profesjonalnym specjalistą, Sklep/Portal może przekierować Klienta/Użytkownika do odpowiedniego specjalisty, z którym Klient/Użytkownik będzie mógł skonsultować się indywidualnie.
 5. Sklep/Portal zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niezwiązane z zakresem działalności Sklepu/Portalu, naruszające prawo, dobry obyczaj lub godność osób trzecich.
 6. Wszelkie reklamacje, pytania dotyczące zamówień, czy też porady związane z produktami, Klient/Użytkownik może zgłaszać za pomocą wyżej wymienionych kanałów komunikacji. Sklep/Portal zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń oraz udzielenia odpowiedzi w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

§4. Ostateczna kwota do zapłaty

 1. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta obejmuje cenę Produktów, opłaty za dostawę oraz ewentualne inne opłaty związane z zamówieniem, takie jak opłaty za wybraną formę płatności, jeśli takie występują.
 2. Ceny Produktów są podawane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz wprowadzenia promocji i rabatów.
 3. Opłaty za dostawę są ustalane na podstawie wybranej przez Klienta formy dostawy oraz wagi i wymiarów zamówionych Produktów. Sklep przedstawia informacje o dostępnych opcjach dostawy oraz ich kosztach na swojej stronie internetowej.
 4. Ostateczna kwota do zapłaty jest przedstawiana Klientowi podczas procesu składania zamówienia. Klient ma możliwość sprawdzenia i akceptacji ostatecznej kwoty do zapłaty przed złożeniem zamówienia.
 5. Klient może skorzystać z różnych form płatności dostępnych w Sklepie. Dostępne metody płatności są przedstawiane podczas procesu składania zamówienia. Wybór przez Klienta konkretnej metody płatności może wpłynąć na ostateczną kwotę do zapłaty, jeśli wybrana metoda płatności wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 6. W przypadku promocji lub rabatów, Klient jest zobowiązany do wprowadzenia kodu rabatowego lub spełnienia innych warunków promocji, aby skorzystać z obniżki ceny. Sklep nie ma obowiązku przyznawania rabatu, jeśli Klient nie spełni warunków promocji lub nie wprowadzi kodu rabatowego.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie będzie w stanie zrealizować zamówienia ze względu na brak Produktów w magazynie, błąd w cenie Produktu, błąd w opłacie za dostawę lub inne istotne okoliczności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia i ewentualnej możliwości złożenia nowego zamówienia z poprawionymi danymi.

§5. Konto Klienta

 1. Klient ma możliwość założenia Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu. Rejestracja Konta Klienta jest dobrowolna, jednak może ułatwić korzystanie z usług Sklepu, takich jak składanie zamówień, śledzenie statusu zamówienia czy przeglądanie historii zakupów.
 2. W celu założenia Konta Klienta, Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz adresu e-mail. Klient może również zostać poproszony o akceptację niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Sklepu.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła dostępu do Konta Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ujawnienia hasła przez Klienta osobom trzecim.
 4. Klient ma możliwość w każdym czasie zmiany danych wprowadzonych podczas rejestracji Konta Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności wprowadzonych danych.
 5. Klient ma prawo do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie, co spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych osobowych Klienta związanych z tym kontem. Usunięcie Konta Klienta nie wpływa na prawa i obowiązki stron wynikające z zawartych umów sprzedaży, ani na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji tych umów.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Klienta, jeśli Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa, dobry obyczaj lub prawa osób trzecich. Klient zostanie poinformowany o zawieszeniu lub usunięciu Konta drogą e-mail.
 7. W przypadku usunięcia Konta Klienta na wniosek Klienta lub przez Sklep, Klient nie ma prawa do żądania ponownego przywrócenia usuniętego Konta ani danych z nim związanych.

§6. Newsletter

 1. Sklep oferuje Klientom możliwość zapisania się do Newslettera, który zawiera informacje o nowościach, promocjach, wydarzeniach, produktach i usługach Sklepu.
 2. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Klienta na otrzymywanie wiadomości e-mail od Sklepu.
 3. Aby zapisać się do Newslettera, Klient musi podać swój adres e-mail oraz zaakceptować niniejszy Regulamin oraz politykę prywatności Sklepu.
 4. Sklep zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów zapisanych do Newslettera.
 5. Klient ma prawo do wypisania się z Newslettera w każdym czasie poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanej wiadomości e-mail od Sklepu lub za pośrednictwem swojego Konta Klienta. Sklep przetwarza żądanie wypisania się z Newslettera niezwłocznie.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści i częstotliwości wysyłania Newslettera, jak również do jego czasowego lub trwałego zawieszenia lub zakończenia, o czym Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów zapisanych do Newslettera.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z technicznych problemów związanych z otrzymywaniem Newslettera, takich jak problemy z dostarczaniem wiadomości e-mail, awarie serwerów czy błędy w oprogramowaniu.

§7. Inne formularze

 1. Sklep może udostępniać Klientom inne formularze kontaktowe, takie jak formularz zamówienia, formularz zgłoszeniowy, formularz opinii, formularz zwrotów i reklamacji oraz inne formularze związane z usługami oferowanymi przez Sklep/Portal.
 2. Uzupełnienie i przesłanie formularzy przez Klientów jest dobrowolne. Przesłanie formularza oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie oraz polityce prywatności Sklepu/Portalu.
 3. Klient, korzystając z formularzy, jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji. Sklep/Portal zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi w przypadku podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych danych.
 4. Sklep/Portal zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów przekazanych za pomocą formularzy.
 5. Sklep/Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z technicznych problemów związanych z przesyłaniem formularzy, takich jak awarie serwerów, błędy w oprogramowaniu lub problemy z dostarczaniem wiadomości e-mail.
 6. Sklep/Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dostępnych formularzach, ich treści oraz funkcjonalności, o czym zobowiązuje się poinformować Klientów na stronie internetowej Sklepu/Portalu.
 7. W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących wypełnienia formularzy, Klient może skorzystać z pomocy obsługi Klienta Sklepu/Portalu, kontaktując się za pomocą dostępnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, telefon czy formularz kontaktowy.

§8. Sposoby złożenia zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie na produkty oferowane przez Sklep internetowy poprzez dodanie ich do koszyka na stronie Sklepu/Portalu.
 2. Aby złożyć zamówienie, Klient powinien przejść przez proces zamówienia, obejmujący: a. Wybór produktów i ich ilości; b. Dodanie produktów do koszyka; c. Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu; d. Wybór metody płatności i, w razie potrzeby, dokonanie płatności; e. Wybór metody dostawy; f. Akceptację Regulaminu Sklepu/Portalu; g. Opcjonalnie, założenie konta klienta w celu łatwiejszego śledzenia statusu zamówienia, korzystania z promocji oraz skorzystania z e-konsultacji; h. Potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie zawierające dane zamówienia oraz numer zamówienia na podany adres e-mail.
 4. Sklep/Portal rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia płatności, chyba że wybrana przez Klienta metoda płatności to płatność przy odbiorze.
 5. Sklep/Portal zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji zamówienia lub ustalenia dodatkowych szczegółów dotyczących zamówienia.
 6. Klient może zmienić lub anulować zamówienie, kontaktując się z obsługą Klienta Sklepu/Portalu za pomocą dostępnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, telefon czy formularz kontaktowy, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.
 7. Sklep/Portal zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktów, podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych danych przez Klienta, bądź wystąpienia innych przeciwwskazań do realizacji zamówienia. W takiej sytuacji, Sklep/Portal poinformuje Klienta o odmowie realizacji zamówienia oraz ewentualnym zwrocie dokonanej płatności.
 8. Dostawa zamówienia jest realizowana za pośrednictwem kuriera InPost (14,49 zł brutto) lub do Paczkomat InPost (12,99 zł brutto). Dostawa przy wartości zamówienia przekraczającego 99 zł brutto jest bezpłatna dla InPost Paczkomat.
 9. Salvea pośredniczy w zamówieniu. Produkty są dostarczane z magazynu zewnętrznego na terenie Polski.

§9. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem/Portalem następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia oraz otrzymaniu przez Sklep/Portal potwierdzenia płatności (w przypadku wybrania metody płatności online) lub wybraniu opcji płatności przy odbiorze.
 2. Sklep/Portal potwierdzi zawarcie umowy sprzedaży, wysyłając na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia wiadomość zawierającą następujące informacje: a. Numer zamówienia; b. Szczegółowy opis zamówionych produktów, w tym ilość, cenę jednostkową oraz łączną wartość zamówienia; c. Wybraną przez Klienta metodę płatności i dostawy; d. Czas realizacji zamówienia; e. Dane Sklepu/Portalu, w tym adres do korespondencji oraz dane kontaktowe.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim i podlega przepisom prawa polskiego.
 4. Klient ma prawo do rozwiązania umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prawa konsumentów do odstąpienia od umowy. Warunki odstąpienia od umowy oraz procedurę zwrotu produktów określają odpowiednie postanowienia Regulaminu Sklepu/Portalu.
 5. Sklep/Portal zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy sprzedaży w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają realizację zamówienia, takich jak brak dostępności produktu, wystąpienie siły wyższej lub nieprawidłowe dane kontaktowe Klienta. W takim przypadku Sklep/Portal niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałych okolicznościach oraz przekaże ewentualny zwrot płatności.
 6. Sklep/Portal zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką Prywatności Sklepu/Portalu.

§10. Płatności

 1. Sklep/Portal salvea.pl akceptuje następujące metody płatności: a. Płatność elektroniczna (przelew online, karta kredytowa/debetowa, usługi płatności/ bramki płatności; b. Płatność tradycyjna (przelew bankowy).
 2. W przypadku wybrania płatności elektronicznej, Klient zostanie przekierowany na stronę wybranego dostawcy usług płatności, który przeprowadzi transakcję zgodnie ze swoim regulaminem i polityką prywatności.
 3. W przypadku płatności tradycyjnej, Klient dokonuje przelewu na rachunek bankowy Sklepu/Portalu, podając numer zamówienia jako tytuł przelewu. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sklepu/Portalu.
 4. W przypadku płatności za pobraniem, Klient dokonuje płatności gotówką lub kartą (w zależności od możliwości oferowanych przez firmę kurierską) bezpośrednio kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 5. Termin płatności wynosi 24h od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana w wyznaczonym terminie, Sklep/Portal ma prawo anulować zamówienie.
 6. Ceny podane na stronie Sklepu/Portalu są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT oraz wszelkie inne obowiązujące podatki i opłaty. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, które są podawane osobno w trakcie składania zamówienia.
 7. Sklep/Portal zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wprowadzania i odwoływania promocji oraz wprowadzania zmian w ofercie. Zmiany nie wpływają na zamówienia złożone przed wejściem zmian w życie.
 8. Faktura VAT (osobowa) będzie wystawiona i przesłana do Klienta drogą elektroniczną na podany adres e-mail, chyba że Klient wyrazi życzenie otrzymania faktury w formie papierowej. Chęć otrzymania faktury VAT na firmę należy zgłosić przed złożeniem zamówienia (zastosować dopisek w komentarzu).
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności BLIKiem i bramką płatności jest mBANK/PAYNOW
 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 11. Dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro oraz BLIK, bramka płatnicza PAYNOW i przelew bankowy/tradycyjny.
 12. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§11. Prawo odstąpienia od umowy zakupu

 1. Klient, będący konsumentem zgodnie z Kodeksem Cywilnym, ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. Prawo to nie dotyczy przedsiębiorców.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep/Portal o swojej decyzji, wysyłając jednoznaczne oświadczenie na adres e-mail lub pocztowy Sklepu/Portalu. Klient może również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie Sklepu/Portalu, jednak jego użycie nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupione produkty w stanie nienaruszonym (nieotwarte) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep/Portal o swojej decyzji. Koszt zwrotu produktów ponosi Klient. Adres do zwrotu zostanie przekazany przez Sklep po zgłoszeniu odstąpienia od umowy.
 4. Sklep/Portal zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy. Zwrot płatności zostanie przeprowadzony przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami dla niego.
 5. Sklep/Portal może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku dostarczenia produktów, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, tj. jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sklep/Portal może odmówić zwrotu płatności do wysokości odpowiadającej wartości zmniejszenia wartości produktu.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§12. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sklep/Portal salvea.pl przyjmuje reklamacje dotyczące zakupionych suplementów, witamin i minerałów oraz pozostałego asortymentu zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mail lub pocztowy Sklepu/Portalu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kontaktowe Klienta, numer zamówienia, opis wadliwego produktu oraz żądanie Klienta związane z reklamacją (np. wymiana na nowy, naprawa, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).
 3. Sklep/Portal zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli w tym terminie Sklep/Portal nie ustosunkuje się do żądania Klienta, uważa się, że żądanie zostało uznane za zasadne.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep/Portal bezzwłocznie zrealizuje żądanie Klienta zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku wymiany towaru na nowy lub naprawy, koszty związane z przesyłką ponosi Sklep/Portal.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Sklep/Portal przedstawi Klientowi szczegółowe uzasadnienie decyzji oraz wskazanie możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. przez mediację lub za pomocą platformy ODR (systemu rozstrzygania sporów online).
 6. Jeśli Klient nie zgadza się z decyzją Sklepu/Portalu, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów lub dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 7. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§13. Wymagania techniczne niezbędne do zakupu w sklepie

 1. Aby korzystać z usług oferowanych przez Sklep/Portal salvea.pl, Klient musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarkę internetową obsługującą standardy HTML5, CSS3 i JavaScript.
 2. Sklep/Portal salvea.pl zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera lub ich odpowiedników, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu/Portalu.
 3. Klient powinien również posiadać aktywny adres e-mail, który umożliwi komunikację ze Sklepem/Portalem, otrzymywanie informacji o zamówieniach, potwierdzeń, faktur oraz ewentualnych zmianach w ofercie.
 4. Zakup w Sklepie/Portalu może wymagać posiadania konta użytkownika. W takim przypadku, Klient musi się zarejestrować, podając swoje dane osobowe oraz ustanawiając hasło. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień oraz w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu/Portalu i są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 5. Klient powinien posiadać odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz zaktualizowany system operacyjny w celu zabezpieczenia swojego urządzenia przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. Sklep/Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zaniedbania tych zabezpieczeń.
 6. W przypadku korzystania z usług e-konsultacji, Klient może potrzebować dodatkowego oprogramowania, takiego jak komunikator internetowy lub aplikację umożliwiającą prowadzenie wideokonferencji. Sklep/Portal informuje Klienta o wymaganiach technicznych związanych z korzystaniem z poszczególnych usług.

§14. Ochrona danych osobowych

 1. Sklep/Portal salvea.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep/Portal salvea.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów zawieranych przez Klientów ze Sklepem/Portalem, obsługi e-konsultacji, wysyłki newsletterów (jeśli Klient wyraził na to zgodę), a także w celach marketingowych i analitycznych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Sklep/Portal salvea.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych Klientów przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych.
 5. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów zawartych ze Sklepem/Portalem, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym z przepisów dotyczących archiwizacji i przechowywania dokumentacji.
 6. Klient może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się ze Sklepem/Portalem za pomocą danych kontaktowych wskazanych na stronie salvea.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku, gdy Klient uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep/Portal salvea.pl narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane użytkowników są rozporządzane zgodnie z Polityką Prywatności (link dostępny w stopce strony).

§15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W celu rozwiązania sporów wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub związanych z nią, Klienci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Sklep/Portal salvea.pl zobowiązuje się do rozpatrywania wszelkich reklamacji Klientów w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie sporu w tym terminie, Sklep/Portal salvea.pl poinformuje Klienta o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Klient może zgłosić reklamację lub dochodzić roszczeń poprzez mediację, korzystając z usług niezależnego mediatora, który będzie dążył do osiągnięcia porozumienia między Klientem a Sklepem/Portalem. Mediacja odbywa się na zasadach dobrowolności oraz poufności.
 4. Klient ma również możliwość skorzystania z procedury arbitrażu przed właściwą polubowną komisją rozstrzygającą spory konsumenckie, działającą przy Inspekcji Handlowej lub innym właściwym organie.
 5. Ponadto, Klient może skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR umożliwia Klientom z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu wniesienie skargi dotyczącej sporu konsumenckiego w języku ojczystym oraz uzyskanie informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązania sporów.
 6. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne i może być rozpoczęte wyłącznie za zgodą obu stron sporu (Klienta i Sklepu/Portalu salvea.pl).
 7. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozwiązania sporów, w tym informacje dotyczące możliwości skorzystania z procedury mediacji lub arbitrażu, są dostępne na stronie internetowej UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§16. Usługi oferowane przez Salvea (salvea.pl)

 1. Sklep internetowy: Portal salvea.pl prowadzi sklep internetowy, który oferuje szeroką gamę suplementów diety, witamin i minerałów, kosmetyków. Klienci mogą przeglądać, porównywać i zamawiać produkty online, z dostawą do wskazanego przez nich miejsca.
 2. E-konsultacje z zakresu medycyny naturalnej: Portal salvea.pl udostępnia platformę e-konsultacji, gdzie pacjenci mają możliwość zadawania pytań dotyczących medycyny naturalnej. Sztuczna inteligencja, oparta na aktualnych badaniach naukowych, udziela odpowiedzi i porad na podstawie zgromadzonych danych. Usługa ta ma na celu dostarczenie informacji oraz wsparcia w zakresie medycyny naturalnej, jednak nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej.
 3. Udostępnianie materiałów dotyczących medycyny naturalnej i ajurwedy: Portal salvea.pl oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych związanych z medycyną naturalną i ajurwedą. Celem tych materiałów jest ułatwienie zrozumienia i wykorzystania medycyny naturalnej w codziennym życiu. Materiały te obejmują artykuły, e-booki, poradniki, instrukcje oraz inne zasoby.
 4. Charakter informacyjny porad: Wszystkie porady udzielane na Portalu salvea.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią zastępstwa dla profesjonalnej porady medycznej. Użytkownicy Portalu powinni skonsultować się z lekarzem lub innym specjalistą przed podjęciem decyzji dotyczących swojego zdrowia lub stosowania suplementów i witamin.
 5. Wymóg pełnoletności: Aby korzystać z usług sklepu internetowego salvea.pl, Klienci muszą być pełnoletni. Dostęp do usług e-konsultacji i materiałów edukacyjnych może być ograniczony dla osób niepełnoletnich.

§17. Zakres i warunki świadczenia usług Salvea

 1. Zakres usług: Portal salvea.pl oferuje trzy główne usługi: sklep internetowy z suplementami, witaminami i minerałami, kosmetykami; e-konsultacje dotyczące zastosowania medycyny naturalnej; oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat medycyny naturalnej i ajurwedy.
 2. Charakter informacyjny usług: Wszystkie porady i informacje udzielane przez portal salvea.pl mają charakter informacyjny i nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Użytkownicy portalu są odpowiedzialni za konsultacje z lekarzami lub innymi specjalistami przed podjęciem decyzji dotyczących swojego zdrowia lub stosowania suplementów i witamin.
 3. Rejestracja i korzystanie z usług: Aby korzystać z usług portalu salvea.pl, użytkownik może być zobowiązany do rejestracji i utworzenia konta. Podczas rejestracji użytkownik może musieć podać swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres dostawy. Użytkownicy zobowiązani są do podawania prawdziwych i aktualnych informacji.
 4. Pełnoletność: Klienci sklepu internetowego salvea.pl muszą być pełnoletni. Dostęp do usług e-konsultacji oraz materiałów edukacyjnych może być ograniczony dla osób niepełnoletnich.
 5. Ochrona danych osobowych: Portal salvea.pl przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności portalu.
 6. Zmiany w ofercie usług: Portal salvea.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie usług, ich zakresie oraz warunkach świadczenia. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich istotnych zmianach drogą e-mailową lub za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronie internetowej portalu.
 7. Odpowiedzialność: Portal salvea.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego stosowania informacji lub produktów dostępnych na stronie. Użytkownicy korzystają z usług portalu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§18. Postanowienia końcowe Regulaminu Salvea (salvea.pl)

 1. Aktualizacja Regulaminu: Portal salvea.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, użytkownicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej portalu. Korzystanie z usług portalu po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowego Regulaminu.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności: Portal salvea.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego stosowania informacji lub produktów dostępnych na stronie. Użytkownicy korzystają z usług portalu na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 3. Prawa autorskie: Wszelkie treści dostępne na portalu salvea.pl, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, materiały edukacyjne i inne, są chronione przez prawo autorskie. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania praw autorskich i nie mogą wykorzystywać tych materiałów bez zgody autorów lub właścicieli praw autorskich.
 4. Rozwiązanie sporów: W przypadku sporów związanych z korzystaniem z usług portalu salvea.pl, stronami zaleca się rozwiązanie problemu drogą negocjacji. Jeżeli negocjacje okażą się nieskuteczne, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela portalu, zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Postanowienia końcowe niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej portalu salvea.pl. Wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu tracą moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu.